Församlingen fick besök av tre polska pilgrimer

Söndagen den 12 juli 2020 fick församlingen besök av tre polska pilgrimer. De tillhör en kommunitet som kallar sig Guds barmhärtighets pilgrimer. De har kriminellt förflutet men vår Herre tog dem ur deras gamla liv och gav dem ett nytt. För närvarande har tjugotvå medlemmar, tjugo män och två kvinnor.

De reser runt i världen och vandrar genom ett land och ber för landet under färden. De började i Malmö, stannade upp hos oss och deltog i söndagens Högmässa. Sedan fortsatte färden som ska nå upp till Lannavaara i Lappland och beräknar vara framme den 8 september, som är vår församlings högtidsdag. Ytterligare en pilgrimsfärd ska gå från Norge över till Finland. Det bildar då ett kors över Sverige. De har sänts av sin biskop, ärkebiskopen av Szczecin, Andrzej Dzięga. Med på färden har de reliker av den helige Maximilian Kolbe och den heliga Miriam av den korsfäste Jesus OCD. Vi tackade dem för den välsignelse de kommit med till vårt land och att de stannade upp hos oss i vår församling och de fick en högtidlig välsignelse för sin fortsatta färd.

Kyrkoherden