VÄLKOMMEN!

Marie Födelses församling tillhör den världsvida katolska kyrkan som är grundad av Herren Kristus själv. Katolsk betyder universell och allmännelig. Kyrkan leds av aposteln Petrus efterträdare, påven Franciskus I, i Rom.  Information om vår församling finner du på hemsidan. I kalendern finner du aktuella mässtider. Den som är intresserad av att veta mer om den katolska tron är välkommen att kontakta oss för mer information

VECKA & KALENDER
ÖVRIGA
  • Gällande mässa på övriga språk; var god kontakta respektive ansvarige präst eller kontoret.  
  • När det gäller frågan om biktens sakrament finns i regel en präst i biktstolen ca. 30min innan mässan.  
  • Icke katoliker, samt de som av olika anledningar inte kan gå till kommunionen (nattvarden), kan i samband med kommunionutdelningen i mässan komma fram till prästen/diakonen med högra handen på vänstra axeln. Prästen/diakonen ger då en välsignelse i stället.